PL | EN

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWAFIGENE CAPITAL S.A.
RYNEK NOTOWAŃAlternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
(NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃCiągłe
DATA DEBIUTU18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC

154.947.131 akcji serii B, C, D, E

(dawniej akcje serii B, C, D, E,
F1-F9, G, H1, H2, I, J1, J2, K, L1-L11, M1, M2

ŁĄCZNA LICZBA AKCJI215.100.313
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI1,00 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY215.100.313,00 PLN
SEKTORenergia odnawialna
TICKER NEWCONNECTFIG
KOD ISIN 
Akcje serii A (imienne uprzywilejowane)PLGPPIK00037

Akcje serii B, C, D, E (dawniej: B, C, D, E, F1-F9, G, H1, H2, I, J1, J2, K, L1-L11, M1, M2)

zwykłe na okaziciela – notowane na ASO

PLGPPIK00011

Akcje serii B

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00128

Akcje serii C, E

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00136

Akcje serii F (dawniej: N)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00094
LEI259400KWTULBF7XRQW46
INDEKSNCIndex
SEGMENTNCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone