PL | EN

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWAFIGENE CAPITAL
S.A.
RYNEK NOTOWAŃAlternatywny System Obrotu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃCiągłe
DATA DEBIUTU18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC109.916.735 akcji serii B, C, D, E, G, H1, I, K, L5
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI1.523.196.319 akcji serii A-L8
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI0,10 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY152.319.631,90 PLN
SEKTORenergia odnawialna
TICKER NEWCONNECTFIG
KOD ISIN 
Akcje serii A (imienne uprzywilejowane)PLGPPIK00037
Akcje serii B, C, D, E, G, H1, I, K, L5 (zwykłe na okaziciela – notowane na ASO)PLGPPIK00011
Akcje serii F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, H2, J2, L7, L8 (zwykłe na okaziciela)PLGPPIK00052
Akcje serii F2, F9, J1, L2, L3, L4, L6 (imienne)PLGPPIK00045
Warranty subskrypcyjne serii B2 (imienne)PLGPPIK00060
LEI259400KWTULBF7XRQW46
INDEKSNCIndex
SEGMENTNCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone