PL | EN

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWAFIGENE CAPITAL
S.A.
RYNEK NOTOWAŃAlternatywny System Obrotu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃCiągłe
DATA DEBIUTU18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC10.991.673 akcji serii D (dawniej akcji serii B, C, D, E, G, H1, I, K, L5
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI213.142.131
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI1,00 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY213.142.131,00 PLN
SEKTORenergia odnawialna
TICKER NEWCONNECTFIG
KOD ISIN 
Akcje serii A (imienne
uprzywilejowane)
PLGPPIK00037

Akcje serii B (dawniej: F2, F9, J1, L2-L4, L6)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00102

Akcje serii C (dawniej: F1, F3-F8, H2, J2, K, L1, L7, L8, L10, L11)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00052

Akcje serii C (dawniej: L9)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00086

Akcje serii D (dawniej: B, C, D, E, G, H1, I, K, L5)

zwykłe na okaziciela – notowane na ASO

PLGPPIK00011

Akcje serii E (dawniej: M1, M2)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK0007

Akcje serii F (dawniej: N)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00094
LEI259400KWTULBF7XRQW46
INDEKSNCIndex
SEGMENTNCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone