PL | EN

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWA FIGENE CAPITAL S.A.
RYNEK NOTOWAŃ Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃ Ciągłe
DATA DEBIUTU 18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC 109.916.735 akcji serii B, C, D, E, G, H1, I, K, L5
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 2.115.771.319
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI 0,10 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 211.577.131,90 PLN
SEKTOR energia odnawialna
TICKER NEWCONNECT FIG
KOD ISIN
Akcje serii A (imienne uprzywilejowane) PLGPPIK00037
Akcje serii B, C, D, E, G, H1, I, K, L5 (zwykłe na okaziciela – notowane na ASO) PLGPPIK00011
Akcje serii F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, H2, J2, L7, L8, K, L10 (zwykłe na okaziciela) PLGPPIK00052
Akcje serii F2, F9, J1, L2, L3, L4, L6 (imienne) PLGPPIK00045
Akcje serii M1 (zwykłe na okaziciela) PLGPPIK00078
Akcje serii L9 (zwykłe na okaziciela) PLGPPIK00086
Akcje serii N (zwykłe na okaziciela) PLGPPIK00094
LEI 259400KWTULBF7XRQW46
INDEKS NCIndex
SEGMENT NCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone