Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWAFIGENE CAPITAL
S.A.
RYNEK NOTOWAŃAlternatywny System Obrotu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃCiągłe
DATA DEBIUTU18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC2 075 000 akcji serii B i C
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI1 516 696 319 akcji serii A-L7
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI0,10 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY151 669 631,90 PLN
SEKTORwierzytelności
TICKER NEWCONNECTFIG
KOD ISINPLGPPIK00011
LEI259400KWTULBF7XRQW46
INDEKSNCIndex
SEGMENTNCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone