Menu

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWA

FIGENE CAPITAL
S.A.

RYNEK NOTOWAŃ

Alternatywny System Obrotu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)

SYSTEM NOTOWAŃ

Ciągłe

DATA DEBIUTU

18 stycznia 2008 r.

AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC

2 075 000 akcji serii B i C

ŁĄCZNA LICZBA AKCJI

1 169 844 085 akcji serii A-G

WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI

0,10 PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

116 984 408,50 PLN

SEKTOR

wierzytelności

TICKER NEWCONNECT

FIG

KOD ISIN

PLGPPIK00011

LEI

259400KWTULBF7XRQW46

INDEKS

NCIndex

SEGMENT

NCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 116.984.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone