PL | EN

Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWAFIGENE CAPITAL S.A.
RYNEK NOTOWAŃAlternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
(NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃCiągłe
DATA DEBIUTU18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC154.947.131 akcji serii B, C, D, E 

(dawniej akcje serii B, C, D, E,
F1-F9, G, H1, H2, I, J1, J2, K, L1-L11, M1, M2
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI214.686.908
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI1,00 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY214.686.908,00 PLN
SEKTORenergia odnawialna
TICKER NEWCONNECTFIG
KOD ISIN 
Akcje serii A (imienne uprzywilejowane)PLGPPIK00037
Akcje serii B, C, D, E (dawniej: B, C, D, E, F1-F9, G, H1, H2, I, J1, J2, K, L1-L11, M1, M2)

zwykłe na okaziciela – notowane na ASO

PLGPPIK00011
Akcje serii B

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00128
Akcje serii E

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00136
Akcje serii F (dawniej: N)

zwykłe na okaziciela

PLGPPIK00094
LEI259400KWTULBF7XRQW46
INDEKSNCIndex
SEGMENTNCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone