Relacje inwestorskie

Akcje

NAZWA FIGENE CAPITAL S.A.
RYNEK NOTOWAŃ Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃ Ciągłe
DATA DEBIUTU 18 stycznia 2008 r.
AKCJE WPROWADZONE DO OBROTU NA NC 2 075 000 akcji serii B i C
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 1 425 844 085 akcji serii A-K
WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI 0,10 PLN
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 142 584 408,50 PLN
SEKTOR wierzytelności
TICKER NEWCONNECT FIG
KOD ISIN PLGPPIK00011
LEI 259400KWTULBF7XRQW46
INDEKS NCIndex
SEGMENT NCBase

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 142.584.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone