PL | EN

Aktualności branżowe

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Andrzej Duda popisał nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest rozszerzenie definicji drewna energetycznego. Szersza definicja umożliwi sprzedaż Lasom Państwowym większej ilości drewna w celu spalenia go w elektrowniach.

Czytaj więcej

MR: nowa minimalna odległość wiatraka od zabudowań – 500 m

Ministerstwo Rozwoju planuje określić na 500 m bezwzględną minimalna odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienie na swym terenie tzw. zasady 10H – poinformował wicedyrektor departamentu gospodarki niskoemisyjnej MR Przemyslaw Hofman.

Podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku Hofman przedstawił założenia zmiany tzw. ustawy odległościowej z 2016 r., która to zmianę przygotowuje Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj więcej

Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela

W dniu 15 czerwca 2020 r. FIGENE CAPITAL S.A. powzięła informację o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie łącznie 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F1, F3-F8, G, H1, I, K oraz L5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczeniu ich kodem ISIN PLGPPIK00011, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Czytaj więcej

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone