Aktualności

ENOR częścią Grupy FIGENE

W dniu 8 sierpnia 2019 roku zostały podpisane umowy objęcia akcji serii J2 i tym samym został spełniony ostatni warunek wejścia w życie umowy nabycia udziałów w spółce ENOR Sp. z o.o..

Czytaj więcej

FIGENE CAPITAL ma przyjętą strategię

Grupa FIGENE operuje na wszystkich szczeblach drabiny tworzenia wartości: od wytwarzania energii elektrycznej, przez jej dystrybucję, po sprzedaż, które ze względu na swoją skalę i komplementarność, stanowią zespół wzajemnie uzupełniających się elementów pozwalających efektywnie wykorzystywać możliwości rozwojowe Grupy i stać się siłą sprawczą wdrażania tej strategii w praktyce.

Czytaj więcej

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 142.584.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone