PL | EN

Aktywa

Nasza domena - OZE

Kompleksowo i efektywnie realizujemy projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE).

Stawiamy na nowoczesne, sterowalne i przede wszystkim przyjazne środowisku naturalnemu źródła wytwórcze energii.

Wpisujemy się w procesy transformacji energetycznej, która ma celu ochronę środowiska naturalnego poprzez odchodzenie od tradycyjnej gospodarki węglowej.

Nasz sektor działania - energetyka wiatrowa

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię i wzrost jej cen oraz regulacje klimatyczne Unii Europejskiej doprowadziły do ożywienia rynku odnawialnych źródeł energii. Wprowadzone w 2018 r. w polskim prawodawstwie dotyczącym OZE regulacje pozwoliły na bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przywracając możliwość realizacji projektów wiatrowych posiadających prawomocne pozwolenie na budowę.

Uwzględniając potencjał odnawialnych źródeł energii w naszej działalności koncentrujemy się na realizacji projektów i konsolidacji podmiotów wytwórczych w obszarze energetyki wiatrowej, która ze względu na sprzyjające warunki klimatyczne jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce sektorów w ramach energetyki odnawialnej.

Świadczymy również usługi z zakresu handlu i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej z energetyki wiatrowej. W tym celu zrealizowaliśmy szereg transakcji, które umożliwiły nam zabezpieczenie atrakcyjnego portfela projektów OZE, jak również włączenie do grupy kapitałowej spółki posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną. Dysponując źródłami wytwórczymi i spółką obrotu zajmującą się sprzedażą energii do klientów końcowych, kontrolujemy złożony proces logistyczny od wytwórcy do dostawcy obejmujący wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Posiadamy obecnie portfel projektów farm wiatrowych o potencjalnej mocy 119,4 MW i rocznej produktywności powyżej 322 000 MWh, które zgodnie z obowiązującym prawem posiadają status gotowych do realizacji.

Jesteśmy w fazie pozyskiwania dalszych projektów, aby w efekcie zbudować portfel projektów wiatrowych o docelowym potencjale przekraczającym 500 MW oraz fotowoltaicznych o docelowym potencjale przekraczającym 200 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej i stać się znaczącym podmiotem na rynku OZE w Polsce.

Nasze aktywa oparte są na wysokiej przewidywalności ich dochodowości, która wynika z produktywności mocy wytwórczych, powtarzalności realizowanych procesów budowlanych oraz pasywnego charakteru produkcji energii.

Angażujemy do współpracy kompetentne osoby i wyspecjalizowane podmioty, które mają kluczowe kompetencje w tej dziedzinie i efektywnie wspierają nas ekspercką wiedzą i doświadczeniem technicznym w obszarze energetyki.

Walory naszych projektów

  • Stale zwiększający się udział energetyki odnawialnej w rynku, z energetyką wiatrową jako wiodącą w sektorze polskiego OZE,
  • Atrakcyjny portfel obejmujący projekty energetyki wiatrowej o wysokiej produktywności (status – gotowe do realizacji), a także podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną,
  • Optymalna lokalizacja farm wiatrowych umożliwiająca nawiązanie współpracy z dużymi odbiorcami energii,
  • Perspektywy dynamicznego rozwoju:
    • dalsza intensyfikacja projektów związanych z energią odnawialną (farmy wiatrowe oraz technologie PV) w celu zbudowania portfela przekraczającego 500 MW mocy instalacji OZE
    • współpraca z instytucjonalnymi odbiorcami końcowymi (stawiającymi na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną) w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej pozyskiwanej z naszych farm wiatrowych.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone