PL | EN

Wskaźniki i dane finansowe

Dane finansowe

ROCZNE (tys. PLN)2018*20172016201520142013201220112010
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
86129185306464768102812441760
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 118-1-16610-15557-651-238-3 616
Zysk (strata) brutto-2 459-12-1678-15716-817-259 687-3 921
Zysk (strata) netto-2 290-12-17030-18349-727-287-2 987
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-27-11-5512-416381-23-21
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej97-200000000242
Przepływy pieniężne z działalności finansowej2002000034103-68-143-189
Przepływy pieniężne netto razem270-11-5547-313313-16532
Aktywa obrotowe10 7817 4417 5117 5687 7367 7548 3887 7908 243
Aktywa razem204 1297 7927 6617 5687 7367 7548 3887 8658 420
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 8431 9552 0131 7491 8954 5995 2834 0334 301
Zobowiązania długoterminowe2 703737370916599189 
Zobowiązania krótkoterminowe9 1391 8821 9401 6801 8034 5335 1833 8443 979
Kapitał własny192 2865 8375 6495 8195 8423 1553 1053 8324 119
Kapitał zakładowy4 7154 7154 5154 5154 5152 8882 8882 8882 888
Liczba akcji (w szt.)47 153 92847 153 92845 153 92812 604 55612 604 5565 775 0005 775 0005 775 0005 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
000000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,050,000,000,00-0,010,01-0,13-0,05-0,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,080,120,130,460,460,550,540,660,71
I KWARTAŁ (tys. PLN)2019*20182017201620152014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
7634258376153182301283
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-270162-32-53-7721-44
Zysk (strata) brutto-663162-33-53-7717-87
Zysk (strata) netto-663162-33-53-7717-81
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej8412-23-25156-3-33911-146
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-3500000000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-931028280021-17-25
Przepływy pieniężne netto razem-125253156-3-318-7-172
Aktywa obrotowe8 2707 4367 5157 5727 6717 7328 4937 9628 006
Aktywa razem202 0037 7877 6747 5727 6717 7328 4938 0158 157
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 3801 9342 0111 7454 7564 5845 3814 1654 159
Zobowiązania długoterminowe3 060737291456599189316
Zobowiązania krótkoterminowe7 3191 8621 9391 6544 7114 5195 2813 9763 843
Kapitał własny191 6235 8535 6635 8273 0503 1483 1123 8503 998
Kapitał zakładowy4 7154 7154 5154 5154 5152 8882 8882 8882 888
Liczba akcji (w szt.)47 153 92847 153 92845 153 92812 604 55612 604 5565 775 0005 775 0005 775 0005 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
000000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,010,000,000,000,000,000,0030,00-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,060,120,130,130,070,550,540,670,69
II KWARTAŁ (tys. PLN)2019*20182017201620152014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
2866060131147295409545596
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-893-52-52-10416-4974-42-66
Zysk (strata) brutto2 912-62-62-105138-5157-47-115
Zysk (strata) netto2 614-62-62-10566-3047-39-108
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-937-28-28-2624-28-42243-120
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-44800000000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 543282828024101-52-51
Przepływy pieniężne netto razem15800224-4-321-9-171
Aktywa obrotowe8 4817 4367 4747 4817 7347 7118 0398 1007 960
Aktywa razem207 0927 7867 8247 4817 7347 7118 0398 1308 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 1111 9332 2371 7671 8944 5864 8874 3374 074
Zobowiązania długoterminowe10 9217273709145109181269
Zobowiązania krótkoterminowe3 1901 8612 1641 6971 8034 5424 7774 1573 805
Kapitał własny192 9815 8525 5875 7145 8413 1253 1533 7934 011
Kapitał zakładowy116 9844 7154 5154 5154 5152 8882 8882 8882 888
Liczba akcji (w szt.)1 169 844 08547 153 92845 153 92845 153 92845 153 9285 775 0005 775 0005 775 0005 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
000000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,01330,000,000,000,00-0,010,01-0,01-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,16500,120,120,130,120,540,550,660,69
III KWARTAŁ (tys. PLN)2019*20182017201620152014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
542 7588151215382566827906
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 500-34-71-11742-125-15-80-119
Zysk (strata) brutto1 373-34-81-118204-126-32-191-173
Zysk (strata) netto1 076-34-81-11897-105-42-136-166
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-2 1990-196-2651-41-423195-44
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1 73700000000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej4 314020028034103-78-117
Przepływy pieniężne netto razem168042115-7-320118-161
Aktywa obrotowe9 0887 3487 4497 4817 6817 6928 1168 2287 918
Aktywa razem225 3057 6997 8007 4817 6817 6928 1168 2358 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 6581 8962 0331 7851 8294 6435 0534 5394 063
Zobowiązania długoterminowe 13 7057373709145109134244
Zobowiązania krótkoterminowe2 9541 8231 9601 7331 7384 5984 9444 4053 818
Kapitał własny208 6465 8035 7675 7145 8413 0503 0633 6973 953
Kapitał zakładowy120 4844 7154 7154 5154 5155782 8882 8882 888
Liczba akcji (w szt.)1 204 844 08547 153 92847 153 92845 153 92845 153 9285 775 0005 775 0005 775 0005 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
000000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,000,000,000,000,00-0,02-0,01-0,02-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,170,120,120,130,120,530,530,640,68

* skonsolidowane dane finansowe

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone