PL | EN

GREEN FORCE – Projekt Elektrowni Wiatrowej

Elektrownia Wiatrowa zlokalizowana jest w północnej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury

Elektrownia wiatrowa składa się z 1 turbiny o mocy 2 MW.

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Podpisano umowę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym.

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone