PL | EN

PASAT ENERGY – Projekt Elektrowni Wiatrowej

Elektrownia Wiatrowa zlokalizowana jest w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

Elektrownia wiatrowa składa się z 1 turbiny o mocy 3,4 MW.

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Podpisano umowę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

Uzyskano zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone