EOLICA POLSKA – Projekt Farmy Wiatrowej

 • LOKALIZACJA

Farma Wiatrowa zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Polski w województwie dolnośląskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

 • MOC ZAINSTALOWANA

Łączna moc całej farmy wiatrowej to 18 MW, na które składa się 9 turbin po 2 MW każda.

 • STATUS REALIZACJI PROJEKTU

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

 • DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

 • DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • OBOWIĄZEK UZYSKANIA DŚU

Otrzymano opinię RDOŚ w sprawie braku wymogu uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach - DŚU dla linii kablowej.

 • WIETRZNOŚĆ

Przeprowadzono dziesięcioletnią kampanię pomiarową wietrzności przy użyciu profesjonalnych stumetrowych masztów pomiarowych wraz z audytem pomiarów.

 • UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA

Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym jest na etapie negocjacyjnym.

 • PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

 • ANALIZA PRODUKTYWNOŚCI

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

 • DOPUSZCZENIE DO AUKCJI

Uzyskano zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

 • POTENCJALNI ODBIORCY

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii.

FIGENE CAPITAL S.A.

 • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
 • 00-513 Warszawa

BIURO

 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS 0000292586
 • NIP 778-102-88-46
 • REGON 630520677
 • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone