PL | EN

FIGENE CAPITAL ma przyjętą strategię

W dniu 31 lipca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A., na którym podjęto szereg istotnych decyzji biznesowych, w tym m.in.:

 1. Uchwalono emisje aportowe zwiększając kapitał zakładowy Spółki, umożliwiające przejęcie do grupy trzech spółek mających istotne znaczenie dla rozwoju działalności Grupy FIGENE, tj. dwóch projektów wiatrowych BIRCH ENERGY Sp. z o.o. oraz INVEST WIND Sp. z o.o. oraz spółkę specjalizującą się w przygotowaniu projektów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału i utrzymaniu technicznym ENOR Sp. z o.o. z posiadającą bogate i wieloletnie doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej.
 2. Przyjęto Strategię Spółki na lata 2019-2021
 3. Uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o 40 mln PLN
 4. Przyjęto założenia do programu motywacyjnego
 5. Uchwalono nowy Regulamin Rady Nadzorczej.
 

Wedle przyjętej przez NWZA strategii na lata 2019-2021 FIGINE to energetyczna grupa kapitałowa operująca w segmencie energii odnawialnej posiadająca:

 • atrakcyjny portfel projektów farm wiatrowych, które zgodnie z obowiązującym prawem posiadają status gotowych do realizacji,
 • podmioty wyspecjalizowane, działające w branży energetycznej:
  – spółkę specjalizują się w przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału i utrzymaniu technicznym oraz
  – spółkę posiadającą koncesję na obrót energią elektryczną. Uwzględniając potencjał odnawialnych źródeł energii, działalność Grupy koncentruje się na realizacji projektów w obszarze energetyki wiatrowej, która ze względu na geopołożenie Polski i sprzyjające warunki klimatyczne jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w ramach energetyki odnawialnej.
 

Nowa Strategia zakłada rozwój dzielności Grupy FIGENE w obszarach takich, jak:

 • rozwój, budowa i optymalizacja projektów energetyki wiatrowej,
 • rozwój i realizacja projektów opartych na technologii PV,
 • projektowanie i wdrażanie modeli dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, w tym dotyczących wysp energetycznych,
 • optymalizację i zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi zaopatrującymi w energię elektryczną grupy podmiotów gospodarczych.
 

Zgodnie z przyjętą Strategią Grupa FIGENE ma świadczyć najwyższej jakości usługi, ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania klienta biznesowego, takie jak:

 1. Realizacja budowy wielkoskalowych elektrowni wiatrowych (pojedyncze turbiny o mocach zwykle powyżej 2 MW lub farmy wiatrowe złożone z kilku lub kilkudziesięciu turbin wiatrowych, produkujące energię elektryczną w celu jej sprzedaży do sieci), infrastruktury towarzyszącej oraz zarządzanie nimi.
 2. Wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych.
 3. Repowering: zwiększanie zainstalowanej mocy w istniejących obecnie farmach wiatrowych.
 4. Sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o umowy Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej przez producenta energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA). PPA jako alternatywa do rządowych systemów wsparcia (OZE, CHP) pozwala długoterminowo zabezpieczyć cenę energii oraz daje możliwość jej nabywcom ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez bezpośredni zakup zielonej energii. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL
 5. Dystrybucja energii elektrycznej: kompleksowa oferta dystrybucji i obrotu energią elektryczną jest kierowana w szczególności do właścicieli obiektów komercyjnych (galerie handlowe, obiekty biurowe) oraz obszarów przemysłowych (powstałych po restrukturyzacji upadłych lub reprywatyzowanych zakładów), w których istnieje możliwość przekształcenia infrastruktury elektroenergetycznej zasilającej obiekt w sieć dystrybucyjną i utworzenie nowego obszaru dystrybucji energii elektrycznej (tzw. OSDn).
 6. Budowa i zarządzanie elektroenergetyczną infrastrukturą sieciową: kierując swoją ofertę w tym zakresie do inwestorów i deweloperów (centra handlowe, budynki biurowe, zabudowa wielorodzinna) oraz do zarządców stref aktywności gospodarczej.
 

Przyjęte cele strategiczne Grupy FIGENE to:

 1. Budowa portfela projektów o mocy przekraczającej 500 MW.
 2. Zakończenie I etapu procesu inwestycyjnego w 2021 r. poprzez uruchomienie nowo wybudowanych farm wiatrowych.
 3. Rozszerzenie Grupy Kapitałowej o już funkcjonujące i efektywne farmy wiatrowe – ewentualny repowering celem zwiększenia efektywności tych farm w przyszłości.
 4. Dalsza rozbudowa mocy wytwórczych i budowanie wiodącej pozycji na ryku OZE w Polsce.
 5. Maksymalizacja efektywnego wykorzystania koncesji na obrót energii elektrycznej oraz uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
 6. Przejście na główny rynek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 7. Od uruchomienia pierwszej nowej farmy wiatrowej, które przewidywane jest w 2021 r. FIGENE CAPITAL S.A. stanie się spółką wypłacającą dywidendy, zaświadczając o swojej stabilności i sile finansowej.
 

„W naszej działalności podporządkowanej wykorzystaniu koniunktury oraz wzrostowi popytu na energię elektryczną, koncentrujemy się na realizacji projektów w obszarze energetyki wiatrowej, która generuje najniższe koszty wytwarzania spośród wszystkich źródeł wytwarzających energię. Operujemy na wszystkich szczeblach drabiny tworzenia wartości: od wytwarzania energii elektrycznej, przez jej dystrybucję, po sprzedaż, które ze względu na swoją skalę i komplementarność, stanowią zespół wzajemnie uzupełniających się elementów pozwalających efektywnie wykorzystywać możliwości rozwojowe Grupy FIGENE i stać się siłą sprawczą wdrażania tej strategii w praktyce” – tłumaczy Janusz Petrykowski, prezes zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Może Cię również zaciekawić:

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone