PL | EN

GUS: w 2019 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto 12,18 proc.

W 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,7 pkt proc. do 12,18 proc. – podał w poniedziałek GUS. Z OZE pochodziło 14,33 proc. energii elektrycznej.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, prawie dwie trzecie energii, pozyskanej w 2019 r. ze źródeł odnawialnych, pochodziło z biopaliw stałych. Było to nieco ponad 65,56 proc. 13,72 proc. pochodziło z wiatru, a 10,36 proc. z biopaliw ciekłych.

W przypadku energii elektrycznej, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31 pkt proc. w stosunku do 2018 r.

Jak wskazał GUS, czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 9,52 proc. przy jednoczesnym zmniejszeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto – o 0,81 proc.

Źródło: www.energetyka24.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Może Cię również zaciekawić:

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone