O FIGENE

Historia spółki

 • Podwyższenie kapitału 15 czerwca 2020 r
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 151.669.631,90 zł
 • Podwyższenie kapitału 10 marca 2020 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 147.724.408,50 zł
 • Podwyższenie kapitału 05 listopada 2019 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 142.584.408,50 zł
 • Podwyższenie kapitału 20 września 2019 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 120.484.408,50 zł oraz nowego kapitału docelowego do wysokości 40.000.000 zł
 • Uchwała NWZA 31 lipca 2019 r.
  Podjęcie przez NWZA uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału, przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019-2021 oraz założeń do programu motywacyjnego, nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
 • Zmiana nazwy 06 czerwca 2019 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 116,9 mln zł i zmiana nazwy na FIGENE CAPITAL S.A.
 • Kierunek OZE 06 lutego 2019 r.
  Przyjęcie przez Zarząd strategicznego kierunku rozwoju Spółki w obszarze OZE
 • Uchwała NWZA 10 grudnia 2018 r.
  Podjęcie przez NWZA uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału i zmiany nazwy na FIGENE CAPITAL S.A.
 • Podwyższenie kapitału 12 stycznia 2018 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 4,7 mln zł
 • Podwyższenie kapitału 13 stycznia 2015 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 4,5 mln zł
 • Druga zmiana nazwy 29 maja 2009 r.
  Zmiana nazwy na GPPI S.A.
 • Podwyższenie kapitału 21 lutego 2008 r.
  Podwyższenie kapitału zakładowego do 2,8 mln zł
 • Debiut na NC 18 stycznia 2008 r.
  Debiut spółki na NewConnect
 • Wprowadzenie akcji 21 listopada 2007 r.
  Podjęcie decyzji przez WZA o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynek NewConnect
 • Przekształcenie 15 listopada 2007 r.
  Przekształcenie formy prawnej w spółkę akcyjną
 • Rozpoczęcie działalności 07 czerwca 2006 r.
  Rozpoczęcie działalności operacyjnej w zakresie obrotu wierzytelnościami
 • Zmiana nazwy 5 kwietnia 2006 r.
  Zmiany nazwy na Grupa Pactor-Potempa Inkasso Sp. z o.o.
 • Zawiązanie spółki 28 marca 1991 r.
  Zawiązanie spółki pod nazwą Kompania Konsultingowo - Inwestycyjna Grupa 7 Sp. z o.o.

FIGENE CAPITAL S.A.

 • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
 • 00-513 Warszawa

BIURO

 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS 0000292586
 • NIP 778-102-88-46
 • REGON 630520677
 • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone