PL | EN

INVEST WIND – Projekt Zespołu Elektrowni Wiatrowych

Zespół Elektrowni Wiatrowych zlokalizowany jest w północnej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

Łączna moc całej farmy wiatrowej składa się z 3 turbin o mocy 3,4 MW.

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone