PL | EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Janusz Petrykowski - Wiceprezes Zarządu

Znakomity praktyk biznesu łączący gruntowne wykształcenie i know-how z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej z bogatym dorobkiem w realizacji złożonych przedsięwzięć finansowych i biznesowych. Zgromadzona wiedza i doświadczenie pozwalają mu podejmować optymalne decyzje, zarówno bieżące, jak i długofalowe, perspektywiczne w zakresie szeroko pojętej optymalizacji procesów biznesowych.

W trakcie swojej kariery zawodowej sprawował liczne funkcje kierownicze – przechodząc przez najwyższe szczeble zarządzania – pełnił funkcję Prezesa i Członka Zarządu w projektach z branży FMCG, telekomunikacyjnej, spożywczej, produkcji materiałów budowlanych etc. Bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko Prezesa GPPI S.A. pracował jako Dyrektor Inwestycyjny w Skyline Investment S.A. W latach 2009-2011 pełnił rolę Doradcy Zarządu Telewizji Polskiej S.A. oraz Przewodniczącego Komisji ds. Cyfryzacji. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Generalny zarządzał Polaroid Polska. Karierę rozpoczął w Whirpool Polska i Kraje Bałtyckie, gdzie w latach 1993-1997 pełnił rolę Dyrektora Finansowego.

Odbył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów Boston College, Fulton School of Management, Master of Science in Finance, University of Michigan, The William Davidson Institute, Executive Development Program oraz Loyola University at New Orleans, JS Butt School of Business, Master of Business Administration.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone