PL | EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Janusz Popławski - Członek Rady Nadzorczej

Efektywny menedżer z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w obszarze strategii i rozwoju. Biegły w projektowaniu i zarządzaniu skomplikowanymi projektami biznesowymi.

Współwłaściciel wydawnictwa Euro Pilot Sp. z o.o. w latach 2015-2020 Dyrektor ds. Rozwoju w Adorea Sp. z o.o. – agencji świadczącej usługi doradcze w zakresie komunikacji społecznej, pozyskiwania partnerów strategicznych oraz doradztwa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Od 2014 roku związany z Fundacją ECO FOR LIFE, prowadzącą kampanie społeczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W latach 1990-2014 był współwłaścicielem, współtwórcą, wiceprezesem Zarządu jednej z pierwszych prywatnych firm tworzących w Polsce rynek tzw. higieny profesjonalnej dla odbiorców instytucjonalnych. Odpowiadał za powstanie i rozwój sieci dystrybucyjnej produktów wiodących światowych producentów, prowadził projekty rekrutacyjne, restrukturyzacyjne, reorganizacyjne. Jako członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju i Wsparcia Daunpol Sp. z o.o. odpowiadał za opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu klasy ERP, koordynował działy: finansowo-księgowy, logistyki, administracji i IT oraz odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii organizacji zarządzanej procesowo. Ścieżkę zawodową rozpoczął w UNITRA CEMI Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników FP TEWA , którą kontynuował w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki Warszawa ZETO-ZOWAR oraz PP „ORBIS” Ośrodek Postępu Techniczno-Organizacyjnego.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Francuski Instytut Gospodarki, Fundację Rozwoju Rachunkowości, Krajową Izbę Gospodarczą, Obserwatorium Zarządzania i w Akademii PARP.

Ukończył studia na Wydziale Psychologii SWPS (Uniwersytet SWPS). Ukończył organizowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i Austriacką Izbę Gospodarczą Studium Controllingu i Studium Zarządzania.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone