PL | EN

LIME ENERGY – Projekt Zespołu Elektrowni Wiatrowych

VENTUS INVESTMENTS S.A. - 100% UDZIAŁÓW

Zespół Elektrowni Wiatrowych zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartych długoterminowych umów dzierżaw. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

Łączna moc całej farmy wiatrowej to 8 MW, na które składają się 3 turbiny wiatrowe: 2 o mocy 3MW i 1 o mocy 2MW.

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

Otrzymano decyzje o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Podpisano umowę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym.

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone