MAE: za 5 lat o 50 proc. większe zdolności produkcyjne z OZE

Łączne zdolności produkcyjne energii z OZE mają wzrosnąć do 2024 roku o 1,2 TW. W ubiegłym roku wynosiły 2,5 TW.

Największy udział, sięgający prawie 60 proc., w zwiększeniu mocy produkcyjnych energii z OZE będą miały instalacje fotowoltaiczne, prognozuje MAE w dorocznym raporcie.

źródło: https://www.pb.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Może Cię również zaciekawić:

Aktualność

Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela

W dniu 15 czerwca 2020 r. FIGENE CAPITAL S.A. powzięła informację o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie łącznie 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F1, F3-F8, G, H1, I, K oraz L5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczeniu ich kodem ISIN PLGPPIK00011, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Czytaj więcej

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone