PL | EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Mariola Więckowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, specjalizujący się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Nadzoruje sporządzanie regulacji korporacyjnych i dokumentów spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynkach GPW.

Partner w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu i Warszawie związanej umową partnerską z GPW. Jest członkiem Rady Nadzorczej Dom Łomianki Sp. z o.o.

Od lat promuje i działa na rzecz przygotowania firm do upublicznienia i prowadzenia działalności w oparciu o reguły zasad ładu korporacyjnego i compliance. Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego, zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A., ELZAB S.A., ZAP – PETRO Sp. z o.o., ATON – HT, spółki giełdowej TELL S.A. oraz spółki notowanej na NewConnect MONDAY DEVELOPMENT S.A. Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, w tym: TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A., UNIMOT S.A. Była członkiem Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, rekomendowanym jako profesjonalny kandydat do Rad Nadzorczych na liście PID.

Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego oraz odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych.

Uczestniczyła w kursach i szkoleniach organizowanych przez GPW w zakresie regulacji rynku kapitałowego oraz PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. „Strategia obrony i odpowiedzialności członków zarządu oraz kadry menagerskiej w sp. z o.o i S.A. – wykazanie braku winy i szkody” – organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej. W 2019 r. uzyskała Certyfikat Mentora wydany przez PARP i Fundację Firm Rodzinnych w zakresie realizacji programu EWE.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawo i Administracja (kierunek Prawo).

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone