PL | EN

O FIGENE

FIGENE CAPITAL S.A.

Chcemy napędzać świat zieloną energią, by ludzie żyli w przyjaznym, ekologicznym środowisku. W obliczu wyzwań cywilizacyjnych bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju. Chcemy mieć realny wpływ na to, jak wygląda współczesny świat i nadawać kierunek jego przemianom.

W dobie szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i narastającego problemu zanieczyszczenia środowiska, działamy w oparciu o strategię, która bazuje na realizacji projektów w obszarze energii odnawialnej – głównie wiatrowej – w zakresie jej wytwarzania i dystrybucji poprzez budowę wyspecjalizowanego portfolio. Tym samym tworzymy energetyczną grupę kapitałową.

Nasza filozofia przekłada się na nasz sposób działania. Dostrzegamy rzeczy, które wychodzą poza klasyczny styl prowadzenia biznesu. Czerpiemy wzorce z innowacyjnych firm, opierając model zarządzania na transparentności działań, zaufaniu, partnerstwie i komunikatywności – tak, aby w nowoczesny sposób oferować naszym Interesariuszom wszechstronny know-how, zwiększający prawdopodobieństwo zysku.

W naszej pracy łączymy tzw. wartości GENE z wartościami FI.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone