PL | EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski - Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych. Pełni/ł funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Od 2021 dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW.

W latach 2012-2021 dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. W latach 2015-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Wiceprezesa Zaządu Miedzi Copper Corp. w Vancouver i przewodniczył Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Były wiceminister finansów (2015/2016). W latach 2003-2013 był pracownikiem resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow).

Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Od 2012 speaker Cambridge International Symposium on Economic Crime Uniwersytetu Cambridge.

Autor ponad 120 publikacji naukowych. Odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości oraz złotą odznaką Ministra Finansów. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone