Menu

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące EBI

05.07.2019


08.07.2019


05.07.2019


17.06.2019


14.06.2019


12.06.2019


06.06.2019


14.04.2019


29.04.2019


29.03.2019


26.03.2019


20.03.2019


05.03.2019


01.03.2019


26.02.2019


31.01.2019


30.01.2019

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 116.984.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone