PL | EN

Elektrownia Wiatrowa TAKE THE WIND (3,5 MW)

Zakończono proces budowy elektrowni wiatrowej oraz prace nad budową przyłączenia – ukończono układanie kabla SN oraz wykonano linię przyłączeniową na odcinku elektrownia wiatrowa – GPZ.

Elektrownia Wiatrowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

Elektrownia wiatrowa składa się z 1 turbiny o mocy 3,5 MW.

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Podpisano umowę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym.

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

Uzyskano zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

Energia produkowana przez elektrownię wiatrową TAKE THE WIND będzie dostarczana spółce LPP S.A., jednej z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej firm produkujących odzież i zarządzającej pięcioma rozpoznawalnymi markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay na podstawie zawartego jednego z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży zielonej energii na polskim rynku energetycznym. Do momentu rozpoczęcia dostawy energii w ramach realizacji ww. kontraktu PPA (tj. 1 stycznia 2023 r.) wytwarzana przez tę elektrownię energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych przez spółkę FIGENE ENERGIA.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone