PL | EN

Tomasz Michalak dołączył do zespołu FIGENE CAPITAL

W dniu 3 lipca 2019 roku do zespołu FIGENE CAPITAL S.A. dołączył Tomasz Michalak, który będzie pełnił funkcję prokurenta Spółki.

Tomasz Michalak to manager posiadający bogatą wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobyte na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji wiatrowych, eksploatacją oraz serwisem urządzeń, instalacji, sieci oraz budynków. Od 2015 r. efektywnie zarządza Spółką ENOR – działającą w branży energetycznej. Spółka ta specjalizuje się w przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych oraz  ocenie ich potencjału oraz utrzymaniu technicznym. Dnia 27 czerwca 2019 r. FIGENE CAPITAL S.A. zawarła warunkową umowę nabycia udziałów spółki ENOR, a po spełnieniu warunków w niej zawartych ENOR Sp. z o.o. stanie się częścią Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL.

W swojej dotychczasowej pracy Tomasz Michalak prowadził nadzór nad szeregiem projektów inwestycyjnych oraz licznymi procesami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów (m.in. elektrowni wiatrowych, masztów pomiarowych, etc.). Nadzorował 89 kampanii pomiarowych prowadzonych na terenie Polski oraz koordynował badania środowiskowe przeprowadzane na potrzeby wykonania tzw. raportu środowiskowego, który wykonuje się przed złożeniem wniosku pozwolenia na budowę (38 dla dużych obszarów opracowań, podobne jak w przypadku masztów pomiarowych). Koordynował projekty elektrowni wiatrowych w zakresie procedur uzyskania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 891,8 MW.

Tomasz Michalak posiada bogate doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych i instalacyjnych z doskonałym rozumieniem uwarunkowań formalno-prawnych, procedur administracyjnych oraz znajomością branży energetycznej i gospodarki odpadami. Jest uznanym specjalistą w branży OZE, który od 2003 r. realizował liczne przedsięwzięcia budowy farm wiatrowych, w tym m.in.

Rodzaj Lokalizacja Ilość turbin Zrealizowany etap Aktualny etap projektu
Farma Wiatrowa Łęgowo 11 x 2 MW Rozwój, realizacja Projekt zrealizowany
Farma Wiatrowa Gromadka 20 x 3,2 MW Rozpoczęcie prac projektowych. Uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę. Uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę
Farma Wiatrowa Postolin 40 MW Rozwój (2012/2013) Posiadanie decyzji pozwolenia na budowę
Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Ukończył również studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Konstrukcja Maszyn i Urządzeń.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Może Cię również zaciekawić:

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone