PL | EN

UNIO VERDE GROMADKA – Projekt Farmy Wiatrowej

Farma Wiatrowa zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Polski w województwie dolnośląskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

Łączna moc całej farmy wiatrowej to 57,4 MW, na które składa się 14 turbin po 4,1 MW każda.

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

Podpisano umowę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej z kluczowym operatorem energetycznym

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

Uzyskano zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone