PL | EN

Aktywa

Ventus Investments S.A.

Spółka Ventus Investments S.A. powstała w roku 2013 i od tego czas jej głównym obszarem działalności była realizacja projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki wiatrowej w modelu rozproszonym w ramach dedykowanych spółek celowych. Obecnie, po przeprowadzeniu procesów konsolidacyjnych w portfelu Spółki znajdują się 2 spółki celowe: LIME Energy Sp. z o. o. oraz Domi Breeze Sp. z o. o. w ramach których rozwinięte zostały projekty wiatrowe o łącznej planowanej mocy 10 MW (odpowiednio 8 MW i 2MW). Oba projekty znajdują się na identycznym stadium zaawansowania, tj. posiadają prawomocne pozwolenia na budowę, zabezpieczone warunki przyłączeniowe oraz posiadają zaświadczenie URE o dopuszczeniu do aukcji. Projekty są zarządzane centralnie, co umożliwia znaczące obniżenie kosztów ich rozwoju i zarządzania oraz przekłada się na wyższą efektywność całej inwestycji.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone