Powered by pure energy

Idea FIGENE

Mocno identyfikujemy się z megatrendem na życie w zgodzie z naturą i poszanowanie środowiska naturalnego, który nabrał rangi ogólnoświatowej i przeniósł się niemal do każdej dziedziny życia. Chcemy go współtworzyć i rozwijać aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu rynku energii odnawialnej, świadomie i odpowiedzialnie wywierając wpływ na jego intensywny, zrównoważony rozwój.

Konsolidujemy podmioty wytwórcze w segmencie energetyki wiatrowej, wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych oraz jej sprzedaży dużym jednostkowym odbiorcom, mającym w swoich celach dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną. Wytyczamy nowe kierunki działalności odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku.

Na rentowność naszych przedsięwzięć oraz zrównoważony wzrost wartości rynkowej dla wszystkich interesariuszy przekłada się synergia trzech elementów: wspomniany megatrend, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz tworzenie warunków pracy, które przyciągną najlepszych specjalistów i pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał.

Zapoznaj się w naszymi wiodącymi projektami.

Notowania FIGENE na NEW/CONNECT

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone