BBBM EKOLOG – Projekt Elektrowni Wiatrowej

  • STATUS PROJEKTU

Projekt Elektrowni Wiatrowej zlokalizowany jest w północnej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury. Dokumentacja techniczna i formalnoprawna związana z projektem może również zostać wykorzystana w projektach zlokalizowanych w pobliżu obecnego miejsca realizacji projektu biznesowego farmy wiatrowej. Dokumentacja ta może umożliwić zwiększenie efektywności podobnych projektów lub ich fizyczne zapoczątkowanie. Poza kwestią kosztów samej dokumentacji dla tego typu potrzeb zaoszczędzony zostanie czas realizacji wstępnej fazy projektów [przedział szacowany na 2-3 lata].

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone