PL | EN

Relacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2023 r.) przekazując raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego 2023. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone