O FIGENE

Profil działalności

Jesteśmy energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej, realizujących projekty o charakterze wytwórczym, jak również odpowiadających za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej generowanej ze źródeł OZE, tworzymy sprzyjające otoczenie dla jej funkcjonowania. Jednym z jego elementów jest klaster energetyczny, którego koordynatorem jest Dolnośląskie Centrum Energetyczne sp. z o.o.

Przyjęty przez nas kierunek działania dotyczy w głównej mierze:

 • rozwoju i budowy projektów związanych z energetyką odnawialną (farmy wiatrowe)
 • rozwoju technologii PV – wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki
 • pilotażowego wdrożenia magazynów energii
 • zbudowania portfolio inwestycji składającego się z farm wiatrowych o docelowym potencjale ok. 500 MW.


Poprzez budowę portfela inwestycyjnego koordynujemy proces konsolidacji podmiotów w segmencie energetyki wiatrowej, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaż oraz dystrybucję do dużych odbiorców końcowych, posiadających w swojej strategii cel dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną.

FIGENE CAPITAL S.A.

 • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
 • 00-513 Warszawa

BIURO

 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS 0000292586
 • NIP 778-102-88-46
 • REGON 630520677
 • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone