PL | EN

O FIGENE

Profil działalności

Jesteśmy energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej, realizujących projekty o charakterze wytwórczym, jak również odpowiadających za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej generowanej ze źródeł OZE, tworzymy sprzyjające otoczenie dla jej funkcjonowania.

Przyjęty przez nas kierunek działania dotyczy w głównej mierze:

  • rozwoju i budowy projektów związanych z energetyką odnawialną (farmy wiatrowe)
  • rozwoju technologii PV – wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki
  • pilotażowego wdrożenia magazynów energii
  • zbudowania portfolio inwestycji składającego się z farm wiatrowych o docelowym potencjale ok. 500 MW.


Poprzez budowę portfela inwestycyjnego koordynujemy proces konsolidacji podmiotów w segmencie energetyki wiatrowej, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaż oraz dystrybucję do dużych odbiorców końcowych, posiadających w swojej strategii cel dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone