PL | EN

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED528 021 50034,67%528 021 50034,58%
RANFROX FINANCE LTD103 944 0006,82%103 944 0006,81%
WISDOM LIMITED102 000 0006,7%102 000 0006,68%
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED78 500 0005,15%78 500 0005,14%
Kokoszczyński Tomasz85 455 0005,61%85 455 0005,60%
Pozostali625 275 81941,05%628 975 81941,19%
Razem1 523 196 319100,00%1 526 896 319100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,24% 7 400 000 0,48%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,05% 800 000 0,05%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,08% 1 275 000 0,08%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 2,59% 39 378 928 2,58%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,13% 2 000 000 0,13%
Seria F2, F9 (imienne) 100 000 000 10 000 000,00 6,57% 100 000 000 6,55%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) 1 007 627 350 100 762 735,00 66,15% 1 007 627 350 65,99%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 0,99% 15 062 807 0,99%
Seria H1 (na okaziciela) 9 400 000 940 000,00 0,62% 9 400 000 0,62%
Seria H2 (na okaziciela) 84 600 000 8 460 000,00 5,55% 84 600 000 5,54%
Seria I (na okaziciela) 35 000 000 3 500 000,00 2,30% 35 000 000 2,29%
Seria J1 (imienne) 90 000 000 9 000 000,00 5,91% 90 000 000 5,89%
Seria J2 (na okaziciela) 31 000 000 3 100 000,00 2,04% 31 000 000 2,03%
Seria K (na okaziciela) 6 000 000 600 000,00 0,39% 6 000 000 0,39%
Seria L2 (imienne) 32 400 000 3 240 000,00 2,13% 32 400 000 2,12%
Seria L3 (imienne) 6 000 000 600 000,00 0,39% 6 000 000 0,39%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,79% 12 000 000 0,79%
Seria L5 (na okaziciela) 1 000 000 100 000,00 0,07% 1 000 000 0,07%
Seria L6 (imienne) 31 452 234 3 145 223,40 2,06% 31 452 234 2,06%
Seria L7 (na okaziciela) 8 000 000 800 000,00 0,53% 8 000 000 0,52%
Seria L8 (na okaziciela) 6 500 000 650 000,00 0,43% 6 500 000 0,43%
Razem kapitał 1 523 196 319 152 319 631,90 100,00% 1 526 896 319 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone