PL | EN

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED528 021 50034,39%528 021 50034,30%
RANFROX FINANCE LTD103 944 0006,77%103 944 0006,75%
WISDOM LIMITED102 000 0006,64%102 000 0006,63%
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED78 500 0005,11%78 500 0005,10%
Kokoszczyński Tomasz85 455 0005,57%85 455 0005,55%
Pozostali637 650 81941,53%641 350 81941,67%
Razem1 535 571 319100,00%1 539 271 319100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,24% 7 400 000 0,48%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,05% 800 000 0,05%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,08% 1 275 000 0,08%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 2,56% 39 378 928 2,56%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,13% 2 000 000 0,13%
Seria F2, F9 (imienne) 100 000 000 10 000 000,00 6,51% 100 000 000 6,50%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) 1 007 627 350 100 762 735,00 65,62% 1 007 627 350 65,46%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 0,98% 15 062 807 0,98%
Seria H1 (na okaziciela) 9 400 000 940 000,00 0,61% 9 400 000 0,61%
Seria H2 (na okaziciela) 84 600 000 8 460 000,00 5,51% 84 600 000 5,50%
Seria I (na okaziciela) 35 000 000 3 500 000,00 2,28% 35 000 000 2,28%
Seria J1 (imienne) 90 000 000 9 000 000,00 5,86% 90 000 000 5,85%
Seria J2 (na okaziciela) 31 000 000 3 100 000,00 2,02% 31 000 000 2,02%
Seria K (na okaziciela) 6 000 000 600 000,00 0,39% 6 000 000 0,39%
Seria L2 (imienne) 32 400 000 3 240 000,00 2,11% 32 400 000 2,10%
Seria L3 (imienne) 6 000 000 600 000,00 0,39% 6 000 000 0,39%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,78% 12 000 000 0,78%
Seria L5 (na okaziciela) 1 000 000 100 000,00 0,07% 1 000 000 0,06%
Seria L6 (imienne) 31 452 234 3 145 223,40 2,05% 31 452 234 2,04%
Seria L7 (na okaziciela) 8 000 000 800 000,00 0,52% 8 000 000 0,52%
Seria L8 (na okaziciela) 6 500 000 650 000,00 0,42% 6 500 000 0,42%
Seria L9 (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,13% 2 000 000 0,13%
Seria M1 (na okaziciela) 7 875 000 787 500,00 0,51% 7 875 000 0,51%
Seria L1 (na okaziciela) 2 500 000 250 000,00 0,16% 2 500 000 0,16%
Razem kapitał 1 535 571 319 153 557 131,90 100,00% 1 539 271 319 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone