Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED562 311 50038,06%562 311 50037,97%
RANFROX FINANCE LTD103 944 0007,04%103 944 0007,02%
WISDOM LIMITED102 000 0006,90%102 000 0006,89%
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED90 000 0006,09%90 000 0006,08%
Kokoszczyński Tomasz85 455 0005,78%85 455 0005,77%
Pozostali533 533 58536,12%537 233 58536,28%
Razem1 477 244 085100,00%1 480 944 085100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,25% 7 400 000 0,50%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,05% 800 000 0,05%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,09% 1 275 000 0,09%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 2,67% 39 378 928 2,66%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,14% 2 000 000 0,14%
Seria F2, F9 (imienne) 100 000 000 10 000 000,00 6,77% 100 000 000 6,75%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) 1 007 627 350 100 762 735,00 68,21% 1 007 627 350 68,04%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 1,02% 15 062 807 1,02%
Seria H1 (na okaziciela) 9 400 000 940 000,00 0,64% 9 400 000 0,63%
Seria H2 (imienne) 84 600 000 8 460 000,00 5,73% 84 600 000 5,71%
Seria I (na okaziciela) 35 000 000 3 500 000,00 2,37% 35 000 000 2,36%
Seria J1 (imienne) 90 000 000 9 000 000,00 6,09% 90 000 000 6,08%
Seria J2 (imienne) 31 000 000 3 100 000,00 2,10% 31 000 000 2,09%
Seria K (na okaziciela) 6 000 000 600 000,00 0,41% 6 000 000 0,41%
Seria L2 (imienne) 32 400 000 3 240 000,00 2,19% 32 400 000 2,19%
Seria L3 (imienne) 6 000 000 600 000,00 0,41% 6 000 000 0,41%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,81% 12 000 000 0,81%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,81% 12 000 000 0,81%
Seria L5 (na okaziciela) 1 000 000 100 000,00 0,07% 1 000 000 0,07%
Razem kapitał 1 477 244 085 147 724 408,50 100,00% 1 480 944 085 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 147 724 408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone