Menu

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
ADVANCED LIMITED COMPANY 421 195 500 32,28% 421 195 500 32,19%
EDESMO SERVICES LIMITED 160 000 000 12,26% 160 000 000 12,23%
PANFORE LIMITED 109 216 000 8,37% 109 216 000 8,35%
RANFROX FINANCE LTD 103 944 000 7,97% 103 944 000 7,94%
WISDOM LIMITED 90 000 000 6,90% 90 000 000 6,88%
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 6,55% 85 455 000 6,53%
Pozostali 335 033 585 25,68% 338 733 585 25,89%
Razem 1 304 844 085 100,00% 1 308 544 085 100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serieLiczba akcjiPLN% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu)3 700 000370 000,000,28%7 400 0000,57%
Seria B (na okaziciela)800 00080 000,000,06%800 0000,06%
Seria C (na okaziciela)1 275 000127 500,000,10%1 275 0000,10%
Seria D (na okaziciela)39 378 9283 937 892,803,02%39 378 9283,01%
Seria E (na okaziciela)2 000 000200 000,000,15%2 000 0000,15%
Seria F2, F9 (imienne)100 000 00010 000 000,007,66%100 000 0007,64%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela)1 007 627 350100 762 735,0077,22%1 007 627 35077,00%
Seria G (na okaziciela)15 062 8071 506 280,701,15%15 062 8071,15%
Seria H1 (na okaziciela)9 400 000940 000,000,72%9 400 0000,72%
Seria H2 (imienne)84 600 0008 460 000,006,48%84 600 0006,47%
Seria I (na okaziciela)35 000 0003 500 000,002,68%35 000 0002,67%
Seria K (na okaziciela)6 000 000600 000,000,46%6 000 0000,46%
Razem kapitał1 304 844 085130 484 408,50100,00%1 308 544 085100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 130.484.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone