PL | EN

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED 924 451 500 43,69% 924 451 500 43,62%
WISDOM LIMITED 226 000 000 10,68% 226 000 000 10,66%
Pozostali 965 319 819 45,62% 969 019 819 45,72%
Razem 2 115 771 319 100,00% 2 119 471 319 100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,17% 7 400 000 0,35%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,04% 800 000 0,04%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,06% 1 275 000 0,06%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 1,86% 39 378 928 1,86%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,09% 2 000 000 0,09%
Seria F2, F9 (imienne) 100 000 000 10 000 000,00 4,73% 100 000 000 4,72%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) 1 007 627 350 100 762 735,00 47,62% 1 007 627 350 47,54%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 0,71% 15 062 807 0,71%
Seria H1 (na okaziciela) 9 400 000 940 000,00 0,44% 9 400 000 0,44%
Seria H2 (na okaziciela) 84 600 000 8 460 000,00 4,00% 84 600 000 3,99%
Seria I (na okaziciela) 35 000 000 3 500 000,00 1,65% 35 000 000 1,65%
Seria J1 (imienne) 90 000 000 9 000 000,00 4,25% 90 000 000 4,25%
Seria J2 (na okaziciela) 31 000 000 3 100 000,00 1,47% 31 000 000 1,46%
Seria K (na okaziciela) 7 750 000 775 000,00 0,37% 7 750 000 0,37%
Seria L2 (imienne) 32 400 000 3 240 000,00 1,53% 32 400 000 1,53%
Seria L3 (imienne) 6 000 000 600 000,00 0,28% 6 000 000 0,28%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,57% 12 000 000 0,57%
Seria L5 (na okaziciela) 1 000 000 100 000,00 0,05% 1 000 000 0,05%
Seria L6 (imienne) 31 452 234 3 145 223,40 1,49% 31 452 234 1,48%
Seria L7 (na okaziciela) 8 000 000 800 000,00 0,38% 8 000 000 0,38%
Seria L8 (na okaziciela) 6 500 000 650 000,00 0,31% 6 500 000 0,31%
Seria L9 (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,09% 2 000 000 0,09%
Seria M1 (na okaziciela) 7 875 000 787 500,00 0,37% 7 875 000 0,37%
Seria L1 (na okaziciela) 2 500 000 250 000,00 0,12% 2 500 000 0,12%
Seria L10 (na okaziciela) 200 000 20 000,00 0,01% 200 000 0,01%
Seria N (na okaziciela) 578 250 000 57 825 000,00 27,33% 578 250 000 27,28%
Razem kapitał 2 115 771 319 211 577 131,90 100,00% 2 119 471 319 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone