Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED 562 311 500 37,07% 562 311 500 36,98%
RANFROX FINANCE LTD 103 944 000 6,85% 103 944 000 6,84%
WISDOM LIMITED 102 000 000 6,73% 102 000 000 6,71%
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED 90 000 000 5,93% 90 000 000 5,92%
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 5,63% 85 455 000 5,62%
Pozostali 572 985 819 37,78% 576 685 819 37,93%
Razem 1 516 696 319 100,00% 1 520 396 319 100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,24% 7 400 000 0,49%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,05% 800 000 0,05%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,08% 1 275 000 0,08%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 2,60% 39 378 928 2,59%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,13% 2 000 000 0,13%
Seria F2, F9 (imienne) 100 000 000 10 000 000,00 6,59% 100 000 000 6,58%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) 1 007 627 350 100 762 735,00 66,44% 1 007 627 350 66,27%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 0,99% 15 062 807 0,99%
Seria H1 (na okaziciela) 9 400 000 940 000,00 0,62% 9 400 000 0,62%
Seria H2 (imienne) 84 600 000 8 460 000,00 5,58% 84 600 000 5,56%
Seria I (na okaziciela) 35 000 000 3 500 000,00 2,31% 35 000 000 2,30%
Seria J1 (imienne) 90 000 000 9 000 000,00 5,93% 90 000 000 5,92%
Seria J2 (imienne) 31 000 000 3 100 000,00 2,04% 31 000 000 2,04%
Seria K (na okaziciela) 6 000 000 600 000,00 0,40% 6 000 000 0,39%
Seria L2 (imienne) 32 400 000 3 240 000,00 2,14% 32 400 000 2,13%
Seria L3 (imienne) 6 000 000 600 000,00 0,40% 6 000 000 0,39%
Seria L4 (imienne) 12 000 000 1 200 000,00 0,79% 12 000 000 0,79%
Seria L5 (na okaziciela) 1 000 000 100 000,00 0,07% 1 000 000 0,07%
Seria L6 (imienne) 31 452 234 3 145 223,40 2,07% 31 452 234 2,07%
Seria L7 (na okaziciela) 8 000 000 800 000,00 0,53% 8 000 000 0,53%
Razem kapitał 1 516 696 319 151 669 631,90 100,00% 1 520 396 319 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone