Menu

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
PANFORE LIMITED 480 000 000 41,03% 480 000 000 40,90%
EDESMO SERVICES LIMITED 160 000 000 13,68% 160 000 000 13,63%
ADVANCED LIMITED COMPANY 120 420 000 10,29% 120 420 000 10,26%
Tomasz Kokoszczyński 85 455 000 7,30% 85 455 000 7,28%
Andrzej Marek Bruczko 60 012 350 5,13% 60 012 350 5,11%
WISDOM LIMITED 59 580 000 5,09% 59 580 000 5,08%
Pozostali 204 376 735 17,47% 208 076 735 17,73%
Razem 1 169 844 085 100,00% 1 173 544 085 100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 3 700 000 370 000,00 0,32% 7 400 000 0,63%
Seria B (na okaziciela) 800 000 80 000,00 0,07% 800 000 0,07%
Seria C (na okaziciela) 1 275 000 127 500,00 0,11% 1 275 000 0,11%
Seria D (na okaziciela) 39 378 928 3 937 892,80 3,37% 39 378 928 3,36%
Seria E (na okaziciela) 2 000 000 200 000,00 0,17% 2 000 000 0,17%
Seria F (imienne) 1 107 627 350 110 762 735,00 94,68% 1 107 627 350 94,38%
Seria G (na okaziciela) 15 062 807 1 506 280,70 1,29% 15 062 807 1,28%
Razem kapitał 1 169 844 085 116 984 408,50 100,00% 1 173 544 085 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 116.984.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone