PL | EN

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
ADVANCED COMPANY LIMITED89 602 40441,66%89 602 40441,58%
WISDOM LIMITED22 600 00010,51%22 600 00010,49%
Pozostali102 897 90947,84%103 267 90947,93%
Razem215 100 313100,00%215 470 313100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł.

Akcje – serie Liczba akcji PLN % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) 370 000 370 000,00 0,17% 740 000 0,34%
Seria B (oraz poprzednia seria F2, F9, J1, L2-L4, L6) 28 095 000 28 095 000,00 13,06% 28 095 000 13,04%
Seria C (oraz poprzednia seria F1, F3-F8, H2, J2, K, L1, L7-L11) 115 531 140 115 531 140,00 53,71% 115 531 140 53,62%
Seria D (poprzednia seria B, C, D, E, G, H1, I, K, L5) 10 991 673 10 991 673,00 5,11% 10 991 673 5,10%
Seria E (oraz poprzednia seria M1, M2) 2 287 500 2 287 500,00 1,06% 2 287 500 1,06%
Seria F (poprzednia seria N) 57 825 000 57 825 000,00 26,88% 57 825 000 26,84%
Razem kapitał 215 100 313 215 100 313,00 100,00% 215 470 31 100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone