Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
ADVANCED LIMITED COMPANY398 695 50027,96%398 695 50027,89%
EDESMO SERVICES LIMITED160 000 00011,22%160 000 00011,19%
PANFORE LIMITED109 216 0007,66%109 216 0007,64%
RANFROX FINANCE LTD103 944 0007,29%103 944 0007,27%
WISDOM LIMITED90 000 0006,31%90 000 0006,30%
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED90 000 0006,31%90 000 0006,30%
Kokoszczyński Tomasz85 455 0005,99%85 455 0005,98%
Pozostali388 533 58527,25%392 233 58527,44%
Razem1 425 844 085100,00%1 429 544 085100,00%

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcje – serieLiczba akcjiPLN% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu)3 700 000370 000,000,26%7 400 0000,52%
Seria B (na okaziciela)800 00080 000,000,06%800 0000,05%
Seria C (na okaziciela)1 275 000127 500,000,09%1 275 0000,09%
Seria D (na okaziciela)39 378 9283 937 892,802,76%39 378 9282,75%
Seria E (na okaziciela)2 000 000200 000,000,14%2 000 0000,14%
Seria F2, F9 (imienne)100 000 00010 000 000,007,01%100 000 0007,00%
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela)1 007 627 350100 762 735,0070,67%1 007 627 35070,49%
Seria G (na okaziciela)15 062 8071 506 280,701,06%15 062 8071,05%
Seria H1 (na okaziciela)9 400 000940 000,000,66%9 400 0000,66%
Seria H2 (imienne)84 600 0008 460 000,005,93%84 600 0005,92%
Seria I (na okaziciela)35 000 0003 500 000,002,46%35 000 0002,45%
Seria J1 (imienne)90 000 0009 000 000,006,31%90 000 0006,29%
Seria J2 (imienne)31 000 0003 100 000,002,17%31 000 0002,17%
Seria K (na okaziciela)6 000 000600 000,000,42%6 000 0000,42%
Razem kapitał1 425 844 085142 584 408,50100,00%1 429 544 085100,00%

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 142.584.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone