BIRCH ENERGY – Projekt Elektrowni Wiatrowej

 • LOKALIZACJA

Elektrownia Wiatrowa zlokalizowana jest w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury.

 • MOC ZAINSTALOWANA

Elektrownia wiatrowa składa się z 1 turbiny o mocy 2,0 MW.

 • STATUS REALIZACJI PROJEKTU

Projekt ma status gotowego do budowy i posiada kluczowe pozwolenia warunkujące realizację projektu.

 • DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Otrzymano decyzję o warunkach zabudowy.

 • DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • WIETRZNOŚĆ

Przeprowadzono długoterminową kampanię pomiarową wietrzności.

 • PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wydano warunki przyłączeniowe dla elektrowni wiatrowej.

 • ANALIZA PRODUKTYWNOŚCI

Wykonano analizę produktywności turbiny wiatrowej.

 • DOPUSZCZENIE DO AUKCJI

Uzyskano zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

 • POTENCJALNI ODBIORCY

Lokalizacja projektu umożliwia bezpośrednią współpracę z kilkoma strategicznymi partnerami, którzy mogą stać się odbiorcą energii elektrycznej produkowanej przez park wiatrowy na bazie zawartych długoterminowych umów sprzedaży energii.

FIGENE CAPITAL S.A.

 • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
 • 00-513 Warszawa

BIURO

 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS 0000292586
 • NIP 778-102-88-46
 • REGON 630520677
 • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone