Akcje

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanieW dniu 18 stycznia 2008
roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki na NewConnect
DywidendaBrak
Emisje akcji wprowadzone do obrotu na
NC
2007 – emisja 800 000 akcji serii B
2008 – emisja 1275000 akcji serii C
Emisje niepubliczne2007 – emisja 3 700 000 akcji serii A
2015 – emisja 39 378 928 akcji serii D
2018 – emisja 2 000 000 akcji serii E
2019 – emisja 1 107 627 350 akcji serii F1-F9
2019 – emisja 15 062 807 akcji serii G
2019 – emisja 9 400 000 akcji serii H1
2019 – emisja 84 600 000 akcji serii H2
2019 – emisja 35 000 000 akcji serii I
2019 – emisja 90 000 000 akcji serii J1
2019 – emisja 31 000 000 akcji serii J2
2019 – emisja 6 000 000 akcji serii K
2020 – emisja 32 400 000 akcji serii L2
2020 – emisja 6 000 000 akcji serii L3
2020 – emisja 12 000 000 akcji serii L4
2020 – emisja 1 000 000 akcji serii L5
2020 – emisja 31 452 234 akcji serii L6
2020 – emisja 8 000 000 akcji serii L7
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotuBrak

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone