Menu

Akcje

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie W dniu 18 stycznia 2008 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki na NewConnect
Dywidenda Brak
Emisje akcji wprowadzone do obrotu na NC 2007 – emisja 800 000 akcji serii B
2008 – emisja 1275000 akcji serii C
Emisje niepubliczne 2007 – emisja 3 700 000 akcji serii A
2015 – emisja 39 378 928 akcji serii D
2018 – emisja 2 000 000 akcji serii E
2019 – emisja 1107627350 akcji serii F
2019 – emisja 15062807 akcji serii G
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu Brak

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 116.984.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone