PL | EN

ALMARK INVESTMENT – Projekt Elektrowni Wiatrowej

Elektrownia Wiatrowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Prawo do dysponowania gruntem na potrzeby budowy elektrowni uzyskane jest na podstawie zawartej długoterminowej umowy dzierżawy. Obszar inwestycji charakteryzuje się dobrymi warunkami wietrzności oraz rozbudowaną siecią infrastruktury. Dokumentacja techniczna i formalnoprawna związana z projektem może również zostać wykorzystana w projektach zlokalizowanych w pobliżu obecnego miejsca realizacji projektu biznesowego farmy wiatrowej. Dokumentacja ta może umożliwić zwiększenie efektywności podobnych projektów lub ich fizyczne zapoczątkowanie. Poza kwestią kosztów samej dokumentacji dla tego typu potrzeb zaoszczędzony zostanie czas realizacji wstępnej fazy projektów [przedział szacowany na 2-3 lata].

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone