PL | EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Krzysztof Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Finansista, specjalista rynku wierzytelności (25 lat doświadczenia), związany z działalnością na rzecz jednostek ochrony zdrowia.

Prezes Zarządu Remedis SA, INC Wierzytelności SA, KLN Investments SA, oraz Członek Rad Nadzorczych INC SA, SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Dom Łomianki Sp. z o.o.

Współzałożyciel call center w obszarze badań opinii publicznej i rynku oraz grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe m.in. sektora telekomunikacyjnego i transportowego. W 1995 roku rozpoczął działalność na rynku wierzytelności ochrony zdrowia, a w ramach tej aktywności współpracował z kluczowymi bankami działającymi na polskim rynku. Wspierał również działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS.

Uczestnik wielu konferencji i seminariów z zakresu finansów, zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych firm oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych.

Ukończył Studium Doradców Podatkowych oraz kursy dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i dla Doradców Inwestycyjnych organizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przez Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, magister socjologii, absolwent Podyplomowego Studium na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone